Vad är LED? Ersätter LED verkligen vanliga lampor?

LED, Light Emitting Diod, är en nya ljuskälla som idag ersätter samtlig annan belysning som vi är vana med. LED består utav ett halvledarmaterial och ett speciellt material som när det tillsätts elektricitet skapar elektroluminens, dvs. ljus med lite behov av energi. LED drivs på 12-volt ström och kräver ofta en driver för att inte kortslutas. LED-belysning finns i flera olika typer med bland annat COB-dioder som är lite starkare, SMD-dioder som kan ge olika färger och har fler funktioner samt en senaste OLED, Organic Light Emitting Diod. OLED är en helt ny produkt som är flexibel och kan böjas och bändas och är väldigt tunn. OLED finns bland annat i väggar som den primära ljuskällan. Märken som BMW, Mercedes och Tesla använder tekniken i sina lyxfordon. OLED består av ett organiskt kolmaterial som i det närmsta är genomskinligt.

Hur vet man att man får rätt och bra LED-belysning?

Det är inte enkelt att veta vad man behöver i form av LED-belysning när man gör övergången från den belysning man är van med till LED. Något man knappt vet vad det är. Trots det måste de flesta byta till LED i skrivande stund och de nästkommande åren på ett sätt vi inte skådat förut. Idag är LED lika bra som den tidigare belysningen och LED ersätter idag nästan samtlig belysning sånär på lite effektmarginaler på viss belysning som är under utveckling. Det finns trots detta mycket LED ute på marknaden. Hur vet man att man får rätt, inte blir lurad eller köper för svag eller kanske till och med olaglig belysning? Det enklaste är att välja en etablerad grossist eller återförsäljare inom LED som har kunskap och erfarenhet.

Vilken spänning kräver LED? Går vanliga uttag och ström?

LED drivs på likström, dvs. DC-ström, 12-volt upp till 24-volt som är den svagare spänningsnivån som finns i bilbatterier bland annat. Man tillsätter en driver / drivdon mellan LED-lampan och eluttaget så passar LED vanliga uttag utan några andra ändringar. I de flesta fall är drivdonet inbyggt i LED-lampan och man behöver då inte göra några ändringar. Normalt går all LED på likström och kräver ofta låga volt för att lysa. Man märker ofta krypström när man installerat sina LED-lampor då krypströmmen sällan räcker till för att lysa upp en traditionell lampa.

Vad är en driver? En transformator / drivdon etc.

En driver, transformator eller drivdon är samma sak. Det är en transformator som omvandlar växelström som vi har i våra uttag till likström som LED går på. En driver kan vara integrerad i LED-belysningen eller vara extern och exempelvis ligga ovanpå en LED-panel. En driver är hjärtat i LED-modulen och styr allt från dimning till olika schemaläggningar och timerfunktioner.

Vad är watt och lumen? Vad är skillnaden?

Kort sagt kan man säga att watt är energiförbrukningen och lumen är ljusstyrkan. Man ska därför inte låta sig luras av höga watt då det egentligen inte har med wattantalet att göra. Det finns konkurrenter som säljer samma LED-rör som oss exempelvis med 10-watt och läser man mer noga kan man se att röret endast har 85 lumen per watt, medan våra rör har 165 lumen per watt. Därför ska man se på lumen när man talar om LED, watt är endast den förbrukning som din ledlampa förbrukar.

Vad är kelvin / ljustemperatur?

Ljustemperatur eller kelvin – efter Lord Kelvin – är temperaturen på LED-belysningen. Kelvin blev uppmärksammad när den blåa leddioden uppfanns som skapade alla former av vitt ljus. Den blåa LED-dioden skapar det vita ljuset ända ner från 1800-kelvin till 10.000 kelvin, dvs. alla dagens ljusnivåer från varmglödande vit, till varmvit, naturvit, kallvit, vitblå och blåvit också kallad klarblå himmel. Hemma vill man ofta ha en mjukare ljustemperatur och vi rekommenderar ca 2700-3000 kelvin för hemmabruk medan kontor mår bra av ett lite mer vitt ljus för att skapa en alert och pigg känsla som motsvarar dagsljuset som man ofta blir utan när man är många timmar på jobbet eller i skolan. I fabriksmiljöer och industrier samt produktionslokaler vill man ha ett vitare ljus för att kunna se detaljer med en kelvin kring 5000-7500.

Vad är CRI / färgåtergivningen?

CRI eller Color Rendering Index är färgåtergivningen. 100 är max och perfekt färgåtergivning. Solen har ett CRI på 100 och ett CRI kring 90 är utmärkt och ett värde du längre tider kan sitta under. 80 i CRI är inte utmärkt men inte heller dåligt men behöver inte alltid perfekt färgåtergivning. Det blir viktigare i exempelvis klädaffärer, för målare och de som har med färg att göra. Har man en dålig CRI så får man helt enkelt fel ljus när man ser det i dagsljus. Vi har CRI upp till 99 men det är inte ekonomiskt försvarbart och inte heller något som behövs.

Ett högt CRI-värde är behaglig vid läsning och pyssel och är vänligt mot ögonen

Väljer man LED med högre CRI så skadar man inte ögonen. Fråga en av våra säljare vilken CRI du bör ha på din nya LED-belysning. Kontorsbelysning är ett exempel där man bör ha ett högt CRI liksom på läslampor i allmänhet. Utomhusbelysning klarar sig med ett CRI kring 70 utan att göra vardagen mer grå och trist för det. Men där någonstans går gränsen För bara några år sedan hade LED endast ett CRI, som för övrigt är en SI-enhet som mäts i Ra, kring 40 vilket är uselt. Det finns idag LED som ovan nämnts med Ra99 i CRI-värde men det är som att elda för kråkorna, ju högre CRI desto dyrare belysning. Ett CRI på 90 fungerar i alla miljöer även skolmiljöer och på arbetsplatser där det är visat att ljuset till och med ökar prestationsförmågan och minskar ohälsan.

LED-dimmer – kompatibla dimmers – dimma även ljustemperaturen

Det står på LED-produktens box om den kan dimmas eller inte. Detta står mycket tydligt. Är LED-lampan dimbar är det inte alltid bara att använda den gamla dimmern utan man måste kontrollera så att dimmern är kompatibel med LED-lampan. Märken som ELKO, NAMRON, IPAS, Eltako är exempel på dimmers som är kompatibla med LED och som är vanliga i Skandinavien. Med en smart dimmer typ Dalí-driver som har flera smarta dimmerfunktioner kan du justera din belysning som du vill, välj CCT så kan du ändra färgen på belysningen från varmvit till naturvit och kallvit steglös med alla färgtemperaturer däremellan i vit.

Vad är solcellsbelysning och armaturer med solcellsdrift

Solcellsbelysning har blivit allt mer populär den senaste tiden. Den har dels att göra med att de blivit billigare och mer kostnadseffektiva att köpa in, dels att tekniken och utvecklingen har gått så pass långt att solcellsbelysning fungerar utmärkt i alla möjliga miljöer. Lite över vissas förväntan till och med. Det finns allt från gatuarmaturer med externa solceller och batterier till solcellsmoduler som Zero Emission som har batteri, LED-dioder och solcellspanel i en armatur. Utan sladdar eller behov av ström av något slag. Man trycker sonika på en knapp på baksidan så börjar lampan lysa när det mörknar på 10% och när någon kommer inom rörelseaktiveringens område så lyser solcellsarmaturen upp till 100% direkt. Redan vid 10-watt får du ett bra ljus och upplevs starkare än vad 10-watt med va 120 lumen per watt kan ge. När man väljer lite vitare ljus som rekommenderar utomhus så blir det automatiskt lite kraftigare ljus sen upplever ögat det ännu mer starkt. Skillnaden är dock i realiteten marginell.

Lagen och lagstiftningen kring belysning

Energimyndigheten har nu börjat verkställa den miljölagstiftning som vi beslutat om för länge sen. Energieffektiviseringen gäller alla och bytet till LED ska ske inom ca 2 år. Redan nu är stor del av den belysning som finns ute på marknaden olaglig och kan vi Energimyndighetens kontroller ges vitesföreläggande. Den viktigaste lagen emanerar från Ekodesigndirektivet från EU som numera implementerats som gällande svensk rätt i lagen om ekodesign. Ekodesigndirektivet kompletteras med Energimärkningsdirektivet. Lite förenklat kan man säga att Ekodesigndirektivet sätter stop för energislösande och miljöfarlig belysning medan energimärkningsdirektivet sätter gränsen för resten av belysning eller elprodukterna som det avser. Lagstiftningen har blivit ett måste för at nå de EU-mål vi satt upp tillsammans där samtliga EU-stater tillsammans ska sänka EU:s totala energiförbrukning med 20 procent fram till år 2020. Belysningsförändringen till LED är en stor del av denna energieffektivisering och för med sig många smarta nya och innovativa designmöjligheter och ett ekodesigntänk.

Energimyndigheten, energieffektivisering och ekodesigndirektivet

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för de olika belysningsförbuden och att de efterlevs. Den energieffektivisering som är målet är vi långt ifrån idag och därför börjar har Energimyndigheten börjat med extraordinära metoder för att komma till bukt med problemet. Energimyndigheten har öppnat upp ett angivarsystem eller ett whistleblowers där man enligt myndigheten kan lämna anonyma tips om butiker och företag som fuskar med energieffektiviseringen. Bedömer man tipset som något att gå på åker man ut till den aktuella butiker eller företaget och kontrollerar den belysning som finns. Har man inte gjort sin hemläxa kan det bli en dyr historia.

Hur får man rätt utomhusbelysning – ljusspridningsvinkel för gatarmaturer

För att inte förlora ljus så bör man ha en armatur som en gatarmatur eller en gatulampa (sic) som passar den belysning man byter till. Oavsett om man vill ha floodljus eller spotljus så ska man anpassa belysning och armatur så den synkar perfekt. Då får man ner ljuset där det ska vara och inte spritt i olika riktningar. Nedan kan man se hur en gatuarmatur ska vinkla ljuset för att få optimal ljussättning. Man vill ha ljuset i en perfekt fokuserad ljusbild i exempelvis 90° nedåt då krävs att armaturen har de rätta förutsättningarna.

Vid större projekt och byggen erbjuder vi Dialuxsimulationer

Vid projekt av olika slag där man måste veta exakt vilken LUX man får i slutänden kräver en Dialuxberäkning som mynnar ut i ett ganska lättförståelig dokument i 3D som gjort i ett CAD-program eller på Dialux på nätet kan man räkna ut LUX:en själv genom en bra kalkyl. I anda fall erbjuder vi denna tjänst för att beräkna luxen vid skolor, sjukhus, fabriker, lager, parkeringsplatser osv. Vi utför egna beräkningar och vid större projekt får vi specialsydda Dialuxberäkningar av vår leverantör. Dialuxberäkningar är vid större beställningar kostnadsfritt eller vid överenskommelse.

Vilken LUX ska man ha för att få det perfekta ljuset? Förbättra arbetsmiljön.

Det finns standarder för olika områden med rekommendationer som fungerar som bra riktlinjer. Med bra belysning förbättrar man arbetsmiljön och höger prestandan på arbetsplatsen samt minskar ohälsa och sjukskrivningar. För att ta några exempel kan man säga att:

  • Bilgarage och allmänna garageutrymmen behöver 100 LUX
  • Arkiv, kopiering och korridorer behöver ca 200 LUX
  • Vanligt kontorsarbete behöver från ca <300 LUX
  • Kontor och arbetsrum med CAD behöver ca 500 LUX
  • Konferensrum och liknande lokaler behöver även de ca 500-600 LUX
  • Arbete där bra ljus är ett krav behöver ca 750 LUX
  • Finindustrier ligger även de på ca 750 LUX och medan grovindustrin ligger på 300 LUX
  • Stormarknader har högre krav på ljuset och behöver 800 LUX.

LUX är det ljus du får per kvadratmeter när du räknat bort golvfärgen och väggarna, ljuset från de olika fönstren och fått placeringen på armaturerna och deras korrekta lumen. Först då man kan i ett Dialuxprogram eller liknande beräkningsprogram få fram den rätta LUX som varje område behöver.

Ersätter LED idag den vanliga belysningen vi är vana med?

LED ersätter idag samtliga ljuskällor och har kommit upp i samma prestanda både funktionsmässigt som kvalitetsmässigt. LED är idag utan konkurrenter och har funktioner man bara för ett par år sedan kunnat drömma om. Rörelsesensorer och sensorer som reagerar på gryning och skymning och som kan styras på distans via Wi-Fi eller Bluetooth är framtidsidéer som är verklighet. Nästan all belysning i LED kan man få dimning till, fjärrkontroll och timer för att optimera belysningen så mycket som möjligt. En LED-armatur med ett bra drivdon har oanade funktionsmöjligheter. Läs mer om strålkastare och floodlights här.

LED upptäcker krypström!

LED behöver så pass lite ström för att lysa upp så man upptäcker snabbt de ställen där man har krypström, dvs. ström som ligger och drar trots att det inte lyser. Läs bland annat ovan. Strömmen räcker inte till att belysa en glödlampa till exempel men när man byter mot en LED-lampa på 5-watt kan man se den lysa med ett ofta lågt ljussken när strömmen ska vara avsläckt. Det är krypström du ser. Låt en elektriker titta på det så du slipper elda för kråkorna i onödan.

Eco by Sweden LED 2019