Inte bara belysning utan all föråldrad elektronik är ineffektiv

Föråldrad teknik sätter spår i naturen… Det gäller inte bara belysning även om det är huvudämnet för denna artikel. Föråldrad elektronik är en stor energibov och jämfört med den nya energieffektiva tekniken är skillnaden väsentlig. Den nya energimärkningskraven har gjort det svårt för den tidigare elektroniken bibehålla sin ställning på marknaden eftersom den sedan ett tag är på utfasning på direktiv från EU. Trots det finns en uppsjö energislösande elektronik och belysning kvar på marknaden. Det beror bland annat på att det finns stora lager, exempelvis föråldrade kvicksilverlysrör, som leverantörer måste sälja ut för att optimera sin vinst. Många stora bolag har inte heller ambition att byta spår förs än in i sista sekund och fortsätter sälja lågenergilampor, s.k., CFL:s, till exempel fram till år 2019. Vad producenterna gör är att de säljer storpack av den tidigare belysningen och packar ihop lampor i 6 stycksboxar för att öka antalet lampor, så de ska omsättas i snabbare takt än om de såldes separat. Det tar dock inte bort det faktum att omsättningen på den föråldrade belysningen är snabbare och energieffektiviseringen tar längre tid än om samtliga aktörer skulle bejaka den utveckling som lagstiftaren önskat. LED-belysningen har kommit för att stanna men bromsas dessvärre upp något av vissa stora aktörer som sätter standarden pga. sin ofta obegränsade budget för marknadsföring och andra .