ledbelysning bostäder, borätter

Efter att ha gjort elbesiktningar / LED-besiktningar fann vi…

Vi gjorde i slutet av förra årets tredje på gränsen till fjärde period i tidningen Bobättre med belysning där vi hade en bilaga i den inplastade tidningen som gick ut till 10.000 bostadsrättsföreningar i Stockholm med tre exemplar till varje förening. Efter att ha utvärderat ett axplock av de bostadsrätter vi besökta i vår miljösatsning mot bostadsrättsföreningar i Bobättre där vi hade en bilaga för bostadsrättsföreningar med mycket förmånliga priser och rabatter där vi även erbjöd en LED-besiktning av det nuvarande belysningsbeståndet och vilka åtgärder man kunde göra härför. Något genomgående i de bostadsrätter vi besökte är att de har en typ av lampor som är lite speciella i andra sammahang men var när de kom en lösning på energiförbrukningsproblemet. Problemet var bara att lamporna var miljöfarliga och innehåller kvicksilver. Så kallade lågenergilampor eller sodiumlampor som ofta har en spiralliknande form känner de flesta igen dem som. Belysningen som sådan är pluginlampor med pins i lite över två dussin olika modeller med en pin, två pin och tre pin med kort plugin alternativt med kort plugin med skarpt låsningsläge. Modellerna finns av någon utgrunderlig anledning i så många modeller att det trots efter tusentals lampor är svårt att exakt hålla koll på vilken som är vilken. Vi har samtliga lampor i LED vars motsvarigheter exempelvis är vår PL 180° cornlight och Fissionserien som samtliga upp till 30-watt finns med PL-bas och samtliga pins.

De flesta hade behov av byte men hade inte budgeterat in det nya bytet

Av de bostadsrättsföreningar som vi besökte hade störst behov ny belysning för att komma ner i energikostnader. Vissa även av andra kritiska skäl såsom att exempelvis halogenbelysning som använts har avgett mycket hög värme där det också dammat. En mindre vanlig syn var dock spruckna och trasiga kablage av olika slag även om några hade kunnat må bra av att ha bytt även sladdar. Något som kanske inte gjorts på 60-år. En sak som vi mötte på och som vi också enkelt kan lösa genom våra samarbetspartners Svea och Klarna var att många bostadsrättsföreningar inte hade budgeterat in ny belysning samtidigt som nästan alla hade haft frågan uppe på styrelsemötena. Att man genom att exempelvis leasa sin belysning gör stora ekonomiska vinster är det inte många som är så insatta i. Det var däremot något som Energimyndigheten svarade på som en positiv möjlighet för aktörer att få ner energiförbrukningen samma månad installationen är genomförd så får man ny belysning samtidigt som är miljövänlig. Det är en vinstsituation för alla. Och desto mer belysning det är fråga om ju större är vinsten. Redan ett byte till LED minskar med 50% och desto smartare lösning du installerar med sensorer osv. ju högre effektivisering kan du uppnå. Hela 90% är möjligt med de rätta förutsättningarna. Föreningarna var särskilt oroade för sin nödutgångsbelysning som flera ville uppdatera till mer driftsäker LED-belysning med nödutgångs funktion. Vi fann även en del inte helt lagenliga lysrör med kvicksilver och även en del krypström när vi kontrollerade strömtillförseln till belysningen.

Klicka här för att Se vår PDF bilagan för bostadsrättsföreningar