/Betalningslösningar genom Klarna & Svea Ekonomi
Betalningslösningar genom Klarna & Svea Ekonomi 2017-07-10T08:42:31+00:00

Vi erbjuder flera olika betalningslösningar

Hos oss kan du handla med kort eller välja en av våra betalningslösningar som vi utför genom tredje part som Svea Ekonomi där man kan välja hyra eller leasing av sin belysning eller Klarna där man kan välja att betala av belysningen i sin egen takt.

Svea Ekonomi

Svea Ekonomi har flera olika lösningar med bland annat Svea Webpay bland annat. Svea erbjuder betalning med kort och hyra samt leasing. Mer information kommer strax, så länge kan information läsas på Sveas hemsida. Eller på Eco by Swedens sida om betalningslösningar genom Svea och Klarna som är våra partners.

Klarna

Vi erbjuder även betalningslösningen Klarna Checkout genom Klarna där man själv väljer hur man vill betala av sin belysning.  Klarna erbjuder även kortbetalning samt delbetalning. Mer information kommer strax, så länge kan information läsas på Klarnas hemsida. Eller på Eco by Swedens sida om betalningslösningar genom Svea och Klarna som är våra partners.

Klarnas villkor och bestämmelser följer nedan:

Användarvillkor för Klarna Checkout

När du använder, Fortsatt kallat ”Klarna” Checkout godkänner du Klarna AB (publ):s (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm), villkor såsom de framgår av dessa villkor och bestämmelser. Även hänvisningar till villkor och eventuella bilagor som hänvisas till, fortsatt kallade ”villkor” ska beaktas. När du fyller i dina uppgifter eller efterfrågar information börjar du använda Klarna Checkouts betalningssystem. Genom att acceptera har du även godkänt Klarnas behandling av dina personuppgifter. Det gäller även möjligheten för Klarna att överföra uppgifter till tredje part eller för behandling utanför EU eller EES, det monetära samarbetet, och dessa områden. Du måste vara minst 15 år för att få använda Klarna Checkout.

Identifiering, anpassning och riskbedömning av uppgifter och person

Klarna identifierar och gör riskbedömningar

För att Klarna på ett säkert och tryggt sätt ska kunna identifiera dig och förhindra att obehörigt missbruk genom olika former av nyttjande förekommer använder behandlar dina uppgifter enligt de krav som behövs för att säkerställa din identitet. Klarna hämtar uppgifter som personuppgifter samt tilläggsuppgifter som namn, adress vid val av kreditbetalning. Detta kan hämtas från olika kreditleverantörer. Klarna Checkout har säker informationshantering enligt gällande lagar samt följer alltid god redovisningssed. Klarna behöver även i vissa fall – och givetvis under lagringslagstiftningen – även använda information du kan ha lämnat vid tidigare köptillfällen som är allmänt tillgänglig information på internet och i tillägg till detta information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning som vi gör vid varje köpare för att bedöma kreditrisken. Klarna Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress. Du kan också fylla i dina personuppgifter om du är medlem i Klarna.

Betalning, avgifter och andra betalningsalternativ

Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

För de flesta betalsätt, när du slutför ett köp via Klarna Checkout, träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har. Du kan dock erbjudas andra betalningssätt i Klarna Checkout (såsom exempelvis Swish), där Klarna inte övertar fordringen från butiken, utan din betalning av skulden regleras i stället direkt till säljaren. Ditt köp kommer dock även i dessa fall att omfattas av Klarnas köparskydd.

Användning för tjänst

Klarna är innehavare av samtliga rättigheter till Klarna Checkout och tjänsten. Som användare av Klarna Checkout får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köpet, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor som Klarna har och du kan läsa här bland annat. Om du tidigare har handlat med Klarna Checkout och därigenom angivit din adress kommer din adress automatiskt att förifyllas så fort du angett din e-postadress och postnummer. Du kan närsomhelst avsäga dig den här funktionen genom att skicka ett e-postmeddelande till  dataskydd@klarna.se eller genom att välja det alternativet direkt i Klarna Checkout. Skriv till adressen så återkommer Klarna snarast.

Försäkran om dina uppgifter

Du försäkrar personligen att de uppgifter du angivit är korrekta och dina egna och ingen annans varken genom avtal eller ställningsfullmakt. Du försäkrar även att du har rätten att ingå avtal obehindrat utan förvaltare, god man eller krav av annan persons godkännande.

Om du använder Klarna tjänsten såsom en juridisk persons, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal om ställningsfullmakt och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning och att du äger rätten till det. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Missbruk av Klarna Check Out

Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Klarna Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Klarna som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Klarna Checkout, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Klarna Checkout. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Klarnas tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Klarna Checkout och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.

Personuppgifter behandlas korrekt

Klarna och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter efter PUL genom förenklad information och för att kunna erbjuda en förenklad betalning via Klarna Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Klarnas tjänster. PUL och andra bestämmelser gäller vid varje givet tillfälle och Klarna behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig.

Följande är exempel på personuppgifter som Klarna behandlar:

  1. Personnummer och andra känsliga uppgifter om dig som person används för identifiering när
  2. du gör ett köp och som kundnummer i hantering av kunder i Klarnas system. Om du tidigare
  3. har använt Klarna kan kunduppgifter finnas sparade om dig som dokumentationskrav eller liknande godkännande ändamål. Klarna kommer vid eventuell sådan information säkerställa din identitet genom sitt betalningssystem. Klarna kan även i vissa fall lämna uppgifter till dig via elektronisk kommunikation i form utan e-mail och SMS och det krävs i kontakten med dig som kund eller underlättar kommunikationsförhållanddet.
  4. Klarna kan lämna ut uppgifter till inkassoföretag i samband med överlåtelser av fordran eller andra liknande institut. Dessa uppgifter kan även behandlas utanför EU/EES-
  5. området till en stat där inte lagstiftningen och skyddet kring personuppgifter är lika starkt som som i Sverige. Klarna värnar dock om uppgifterna och skyddet för den enskildes integritet och kommer införa relevanta och lämpliga åtgärder i preventivt syfte att minska all form av missbruk av de uppgifter som tillhandahålls. Som kund som Klarna kan du en gång varje år bägarna att du ska få tillgång till de uppgifter som rör dig och dina förehavanden. Kostnadsfritt. Du kan också kontakta Klarna när du har andra frågor eller funderingar. Du kan även ändra felaktiga uppgifter och annan marknadskommunikation. Som stående för tjänsten är Klarna personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Se även Klarnas Privacy Statement där du kan läsa mer om Klarnas personuppgiftsbehandling. Vill du läsa ytterligare information kan du bara kontakta Klarna på dataskydd@klarna.se

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t ex marknadsföring.

Cookies är en textfil som samlas i din dator och ger tillgång till olika funktioner

Klarna använder cookies som du kan välja att godkänna eller ej i de flesta fall. En cookie är en liten textfil som skickas från Klarnas webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig en särskilt möjlighet att komma åt olika funktioner. Klarna använder cookies i syfte att anpassa Klarna Checkout efter sina kunder och öka kundupplevelser (UX) och för interna analyser av hur vår webbplats används och upplevs. Cookies skadar ej dator och kan godkännas utan att det skapar problem för din dator. Läs mer om det på Klarnas Klarna Privacy Statement om hur Klarna använder cookies på bästa sätt.

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av cookies.

Ändringar, tillägg och övriga Betalning Tjänster

Klarna förbehåller sig ändringar, kompletteringar eller tillägg till tjänsten och dess avtal för att hela tiden uppdatera och uppgradera produkten till sitt yttersta. Klarna ändrar och förbättrar hela tiden tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra Villkoren för den vidare användningen av Klarna Checkout. Läs därför alltid igenom Villkoren inför varje nytt köp. För övriga tjänster som Klarna tillhandahåller gäller Klarnas vid var tid gällande villkor och prislista för sådana tjänster. Villkor och prislista finns tillgängliga på  www klarna punkt se. Om det visar sig att ett visst vilkor inte är verkställbart skall detta inte påverka några andra villkor.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister

Kommer inte parterna överens om vad som följer av Avtalet eller Villkoren eller tvingande konsumenträttsliga lag har inte Klarna ansvar i något fall där skada direkt eller indirekt orsakats av användningen av Klarna Checkout. Klarna ansvarar inte heller för skada som uppkommit om kunden inte följt bestämmelserna om PIN-kod. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol eller om parterna sinsemellan tvistar och har skiljenämnd som tvisteforum då gäller det.

Uppsägning av Avtalet Villkoren och tjänsten Klarna Checkout

Rätten för dig att använda Klarna Checkout kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp den. Sådan uppsägning har omedelbar effekt men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda köp (obetalda fakturor, avgifter m m) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår ovan.

2017 © Eco by Sweden